Welkom


Welkom op de website van WBE Skarsterlân. Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is. Op deze website geven wij een kijkje in ons jachtgebied.

Onze website wordt momenteel gevuld met tekst en beelden. U zult elke dag minder lege bladzijden tegenkomen en meer wetenswaardigheden.