Werkzaamheden


Ook de ooievaar voelt zich goed thuis in landbouwrijk Skarsterlân.


De jagers van WBE Skarsterlân zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving. Dit gebied is rijk aan haas, konijn, fazant, wilde eend, houtduif, ree, vos, gans, kraai en kauw. De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo neemt zij actief deel aan de natuurschoonmaakdag en is betrokken bij een project om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.

Commissies:
Vossen
Onze vossencommissie coördineert de activiteiten rondom vossenafschot. De stand van zaken gedurende 2011 en het eerste deel van 2012 is dat de lichtbakvergunning in Friesland is opgeschort. Derhalve is er voor en door de vossencommissie weinig te doen behalve het zo goed mogelijk verzamelen van gegevens over populatie. WBE Skarsterlân werkt samen met andere natuur beherende organisaties om de vossenstand zoveel mogelijk binnen de perken te houden.

Reewild
In WBE Skarsterlân worden door provincie Fryslân een aantal stuks reewild vastgesteld voor afschot. Binnen het werkgebied van onze WBE constateren wij dat het leefgebied van het ree zich uitbreid. Gebieden waar het ree een aantal jaar geleden nog maar als wisselwild werd waargenomen, vestigen zich inmiddels bescheiden populaties.
Er is veel bekend over de leefwijze van het ree. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond wat de draagkracht per hectare is van een bepaald gebied. In het voorjaar zullen 2 jarige reeën uit territoria worden verdreven die bewaakt worden door sterkere bokken. Dit is wanneer gevaar op verkeersslachtoffers groot is. Eén van de belangrijke redenen om afschot te realiseren is het voorkomen van aanrijdingen.

Schieten
Een goede jager oefent schieten het hele jaar door. Binnen de WBE brengen we het nuttige met het aangename in een competitie. We nemen deel aan schietwedstrijden voor zowel hagel als kogelgeweer.

Activiteiten:
Vossenjacht
Sommige terreinen lenen zich goed voor het uitvoeren van een drijfjacht. Deze jachten worden door de WBE georganiseerd. Op deze manier is coördinatie met aangrenzende terreineigenaren, beherende organisaties en bijvoorbeeld weidevogel verenigingen het beste gegarandeerd. Er komt veel kennis kijken bij de organisatie en de uitvoering van zo'n jacht.

Faunatelling
Ook de jagers hebben te maken met de maatschappelijke en politieke tendens dat alles cijfermatig onderbouwd moet worden. Binnen WBE verband voeren wij jaar op jaar faunatellingen uit. Onze data wordt ook verwerkt in de WBE databank terug te vinden op www.knjv.nl .De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.