Wildschade

We kennen twee soorten wildschade:

- schade aan vegetatie
- schade aan fauna

Bij het eerste moet u in onze WBE met name denken aan schade aan landbouwgewassen door ganzen. De ganzen delen de top van de lijst met duiven, kraaien en kauwen.

Schade aan fauna wordt in onze WBE voornamelijk aangericht door de vos en door kraaien. De weidevogels hebben het te duchten van deze predatoren. Het staat vast dat ruilverkaveling en moderne landbouwtechnieken (grote cyclomaaiers) de weidevogel stand ook onder druk zetten. Door de grote en overzichtelijke percelen hebben de predatoren het eenvoudig om het jonge wild te vinden. Pas uitgekomen kuikens en kleine haasjes zijn een makkelijke prooi.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.