Populatiebeheer in WBE Skarsterlân

Jacht, beheer en schadebestrijding
Tien jaar geleden kwam bij de meeste jagers het geweer na 31 januari (sluiting jacht) slechts uit de kast om op de schietbaan te oefenen. Voornamelijk door de sterke groei in ganzen en intensiever predatiebeheer zijn jagers meer het jaar rond actief.

"Jacht", "beheer" en "schadebestrijding" zijn kreten die verwarrend kunnen zijn. Het enige verschil zit in het juridische kader waarin een dier geschoten wordt. Het belangrijkste verschil is dat voor "jacht" de jager verantwoordelijk is voor het in stand houden van een redelijke wildstand. Voor "beheer" en "schadebestrijding" zijn additionele vergunningen en vrijstellingen vereist. Deze vloeien voort uit landelijke en provinciale beheerplannen. Zie hiervoor www.faunabeheerplan.nl.

Wat nu precies "plezierjacht" is ... ? Het is in ieder geval een slim gekozen kreet om stemming te maken tegen jacht en tegen jagers. "Plezierjacht" suggereert dat dieren worden gedood voor vermaak. Dit is aperte onzin. Het valt op de de kreet "plezierjacht" voornamelijk gebruikt wordt door mensen die zelf nooit in aanraking zijn geweest met jacht en zelf nooit in het veld komen. Jacht-, beheer- en schadebestrijding speelt zich af binnen zeer strenge provinciale en landelijke regels. Zo is bijvoorbeeld in de wet vastgelegd dat onnodig leiden van dieren moet worden voorkomen. Jagers worden regelmatig gecontroleerd door politie en AID. Bij elke geconstateerde overtreding kan het jachtakte worden ingenomen [dus niet als in het verkeer, waarbij je bij een overtreding je rijbewijs mag houden]. Tussen jagers onderling is veel sociale controle. Jagers verbinden zichzelf aan de zogenaamde weidelijkheidsregels. Kort gezegd komt dit neer op respectvol omgaan met de natuur. "Plezierjacht" is door dit alles niet mogelijk in Nederland.


Reewild
Het reewild in WBE Skarsterlân gebeurt - net als in alle delen van Nederland - op basis van afschotvergunningen uitgegeven door de provincie. Hier aan ten grondslag liggen telgegevens. Het reewild wordt in het voorjaar volgens een vastgesteld protocol geteld. Aan reewild tellingen nemen vaak niet alleen jagers deel, maar ook vertegenwoordigers van bijvoorbeeld staatsbosbeheer, politie of dierenorganisaties. Door jaar na jaar de tellingen op de zelfde manier uit te voeren in de zelfde periode ontstaat een goed beeld van de ontwikkeling van een populatie. Zo kan voor de opvolgende periode gefundeerd worden besloten welk deel afschot aan reebokken, reegeiten en reekalveren zou moeten plaatsvinden. Wij streven naar een zo evenwichtig opgebouwde populatie. Het resultaat van de jacht is de gezonde populatie die in het veld leeft, niet het wild wat er geschoten is.

Voor een goede beschrijving van hoe populatiebeheer bij reewild in de praktijk wordt uitgevoerd verwijs ik u graag naar een website van een collega WBE.

http://www.wbesusterengraetheide.nl/reewildbeheer%20op%20hoofdpunten.htm

Ganzen
Voor de meeste jagers in WBE Skarsterlân is ganzenbeheer de belangrijkste en meest voorkomende activiteit. Ganzenbeheer gebeurt aan de hand van het provinciale faunabeheerplan (www.faunabeheereenheid.nl).
In de winterperiode spreken we over afschot van kolganzen en grauweganzen. Dit zijn de twee soorten waarop volgens een artikel 65 vrijstelling beheer in de provincie Fryslân mogelijk is.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.